הסכם מכר בין "סוריקיטה" לבין הרוכש

מדיניות ביטולי עסקאות

האתר והאתר הקורס שייכים לחברת “סוריקיטה”, למען הסדר הטוב בכל פעם שיכתב בהסכם “החברה” / “חברת סוריקיטה” הכוונה לחברת סוריקיטה, בכל פעם שיכתב בהסכם “הרוכש”, הכוונה לרוכש העסקה מחברת סוריקיטה.
לשון הכתב מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כוונת הכותב הינו לשני המינים אין בה משום פגיעה או אפליה, נשים מוזמנות לבצע רכישה.

מוצר החברה:

החברה תהא אחראית לספק לרוכש קורס כרישיון שימוש הכולל הקלטות וידאו בתחום כח האדם והשמת העובדים כעובד פרילנס והחברה אינה תספק שיעורים פרטיים בהתאם לשיקול דעתה של החברה, אלא אם החברה תחליט לספק שיעור פרטי בהודעה מראש ובהתאם להחלטתה, בכל אופן השיעור הפרטי אינו יהיה פרונטלי אלא באמצעות מערכת תקשורת כלשהי שהחברה תחליט.

החברה תמסור לרוכש שם משתמש וסיסמה כרישיון שימוש לצורך כניסה לאתר הקורס במייל מסודר או באמצעות הודעת וואטסאפ או באמצעות מסרון, רישיון השימיש והכניסה לאתר הקורס תתאפשר במשך שלושה חודשים מיום שליחת שם המשתמש והסיסמא על ידי החברה לרוכש, בתום 3 חודשים מיום השליחה, תיסגר האופציה לרוכש להיכנס לתכני הקורס, עם זאת ורוכש הקורס יבקש להאריך את תקופת האופציה לכניסה לקורס, החברה רשאית להמשיך את תום סגירת האופציה להיכנס לקורס על פי שיקול דעתה ולתקופה נוספת אשר החברה תבחר.

התנאים להסכם:

בעת רכישת הקורס על ידי הרוכש, הרוכש מתחייב כי יעמוד בכל התחייבויותיו בהסכם זה, ביצוע רכישה באתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך לתנאים אלה.

רוכש הקורס יודע ומבין כי החברה אינה אחראית על כל הצלחה ועל כל כישלון שיהיה לרוכש הקורס בעקבות רכישת הקורס ותכניו, החברה אינה יכולה לחזות את תוצאות הרוכש והדבר תלוי ברוכש עצמו בלבד ובהשגיו האישיים, החברה אינה מבטיחה הכנסה או רווח כלשהו בזמן הקורס או לאחריו, ולפיכך הרוכש לא ידרוש בעקבות זאת פיצוי כספי, פיצוי קורס נוסף, פיצוי הארכת קורס, חלקיות החזר כספי, החזר כספי מלא או כל החזר כספי או פיצוי אחר.

החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות באתר הקורס כל תוכן, להוריד ולהסיר, להוסיף ולשנות מיקומי שיעורי באתר הקורס ללא התראה או הודעה מוקדמת בנוסף החברה ראשית לשנות, להוסיף להסיר כל קובץ, תוכן, אקסל, סרטון וכו’ על פי שיקול דעת החברה.

החברה שומרת לעצמה את האפשרות לעדכן את תעריפי כל קורס וקורס, להוריד מחיר ולהעלות מחיר בהתאם לשיקול דעתה, באם הרוכש ירכוש במחיר מסויים את הקורס ומחיר הקורס ירד לאחר מכן, החברה רשאית לא לקזז את המחיר ששולם לעומת הורדת המחיר של הקורס, בנוסף החברה רשאית למסור קופונים ולהורידם בכל עת, באם הרוכש רכש את הקורס לפני הזנת הקופון, הקופון לא יהיה בתוקף ולא תהיה אפשרות למסור קופון לאחר הרכישה והחברה רשאית לערוך ולעדכן את תנאי הסכם המכר ללא התראה.

הרוכש מתחייב לעמוד במלוא התשלום ששילם בעקבות רכישת הקורס, באם העסקה בוצעה בתשלומים דרך כרטיס אשראי וכרטיס האשראי בוטל או כל סיבה אחרת על הרוכש לצור קשר עם החברה לצורך הסדרת התשלום.

באם לא יתקיים פירעון החוב מכל סיבה שהיא, הדבר יגרור חיוב נוסף עבור הוצאות החברה לנקיטת אמצעים להשבת התשלום ומאמציה לגבות זאת כגון הוצאות גבייה, ושכר טירחת עורך דין, אשר בנוסף לכל זה תתקיים ריבית פיגורים של 5% לכל חודש פיגור.

הרוכש מתחייב להימנע מהתבטאויות כנגד החברה, מהשמצה, גינוי, פגיעה בשם טוב ובטעם הטוב ומקרים כאלה עשויים להיחשב כלשון הרע והוצאת דיבה, מקרים כאלה יטופלו ישירות אל מול עורך דין בכדי לטהר את שם החברה והחברה לא תימנע ולא תהסס מלתבוע את הרוכש בגין מקרים כאלה.

הסרת אחריות וסמכות מקומית:

החברה אינה אחראית באם הרוכש אינו מרוצה מהשירות בעקבות תוכן הקורס באם אינו מוצא חן בעיניו לאחר הרכישה.

החברה אינה אחראית לכל נזק, כספי, נפשי, עקיף או ישיר, שיגרם לרוכש כתוצאה משימוש בקורס או בתכניו ו/או על סמך המידע שרכש בקורס והתכנים המופיעים בקורס.

 החברה אינה אחראית לכל נזק, כספי, נפשי, עקיף או ישיר, שיגרם לרוכש כתוצאה משימוש בקורס או בתכניו ו/או על סמך הפנייה או קישור כלשהו מהאתר החברה אל מחוצה לאתר, בעל האתר אינו קשור לאתרים האחרים חוץ מאתר זה.

בהתקיים מחלוקת בין הרוכש לחברה מיקום השיפוט יהיה בבית משפט השלום בנתניה בלבד.

זכויות יוצרים:

כל התכנים המופיעים באתר או בקורס עצמו הינם למטרות למידה פרטיות בלבד ואין מיועדות למיסחור על פי זכויות היוצרים השייכים לחברה הרוכש מבין כי חל עליו איסור לשעתק, להעתיק, לצלם, להפיץ, לסחור במידע זה אלא בכפוף לאישור בעל האתר בלבד.

מטרת הענקת רישיון השימוש לקורס הינה אישית לאדם בודד, חל איסור על אדם / חברה / משפחה לבצע רכישה ולהשתמש בה בחברותא או למוסרה ללקוחות / לעובדים / לספקים / לבני משפחה, חל איסור למכור את הרישיון כלל לצד ג’ או לאדם אחר.

ביטול עסקת מכר:

החברה מציעה רכישת קורסים שונים, יתכן כי חלק מהקורסים יהיו מקוונים דרך הקלטות, חלק מקוונים בשידור ישיר וחלק פרונטליים, על הרוכש לוודא זאת לפני רכישת כל קורס ועל פי מפרט הקורס.

בקורס מקוון ומוקלט רוכש הקורס נדרש לפני רכישת רישיון השימוש וכניסה לקורס לוודא כי אכן תואמת את רצונו ו/או צרכיו, האתר מציע קורס מקוון כרכישת רישיון שימוש וכניסה לקורס, שיוצרו בבלעדיות לרוכשי הקורס, על פי דין לא ניתן להחזיר ו/או לבטל ו/או לבקש פיצוי ו/או חלקי פיצוי ברכישת רישיון שימוש וכניסה לקורס.

באם רוכש הקורס נכנס לתכני הקורס באמצעות שם המשתמש והסיסמא היעודית לו לא ינתן כל פיצוי או החזר כספי שכן הרוכש נחשף לכל התכנים הסודיים של יוצר הקורס, הבין והשכיל את מהלך הקורס, יכל לצלם או לשכתב או להקליט או להסריט את תכני הקורס, (שזו בנפרד חוסר תום לב ועבירה בפני עצמה).

כאשר מדובר על קורס פרונטלי בלבד וכאשר אין צורך ברישיון כלשהו ו/או שם משתמש וסיסמה, רשאי הרוכש לבטל את העסקה באמצעות שיחת טלפון אל החברה ו/או מסירת הודעה אל החברה עד בארבעה עשר יום ממועד הרכישה / ביצוע העסקה ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות שלושה ימים עסקים לפני מועד פתיחת הקורס הפרונטלי.

החברה תזכה את חשבון הרוכש בניכוי דמי ביטול על פי חוק על פי 5% מערך הרכישה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם, לא תהיה זכאות להחזר כספי ו/או פיצוי החל משלושה ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס הפרונטלי, יובהר כי מדובר על קורס פרונטלי בלבד ולא מדובר על קורס מקוון / מוקלט / רישיון כלשהו.

כאשר הרוכש הינו עוסק והוצאה חשבונית עבור עוסק פטור / עוסק מורשה / חברה בע”מ, גם אם הקורס הינו עבור שימושו הפרטי של העוסק וגם אם הקורס עבור שימוש עיסקי, חוק הגנת הצרכן אין תקף על עוסק זה, ולא יינתן כל החזר כספי ו/או פיצוי במקרה של ביטול, גם אם לא חל שום שירות והעסקה טרם יצאה לפועל.

אני הרוכש מאשר כי קראתי את תקנוני האתר, קראתי את הסכם המכר בין החברה אליי, קראתי את מדיניות הביטולים ומצהיר כי איננה חייב לרכוש שום דבר מחברה זאת, אך עם זאת היננו מעוניין לבצע רכישה של מוצר מסויים מחברה זו לפי שיקול דעתי הבלעדי ומאשר כי ניתנה לי האפשרות לעיין בכל מסמך שרציתי לעיין בו טרם ביצוע הרכישה.