תקנון הצטרפות לרשימת דיוור / רשימת תפוצה - סוריקיטה

התקנון יחול על כל אמצעי התקשורת (בכל דרך שהיא הן בהודעות טקסט / אס.אמ.אס, הודעות וואטסאפ, הודעות דואר אלקטרוני / אי-מייל וכל דרך אחרת היוצרת תקשורת בין בעל האתר לאורח האתר.
בעת הרשמתך (אורח האתר), לרשימת הדיוור של בעל האתר הינך מאשר ומסכים במעשה לקבל דיוורים מבעל האתר, דיוורים אלה יכולים לכלול תכנים ללא פרסומות ותכנים הכוללים פרסומות.
בכפוף לאישור זה, אורח האתר מאשר כי לא תחול על הצדדים חוק התקשורת ובעל האתר יוכל לשלוח לאורח האתר הודעות ופרסומות ללא אמירה מפורשת האם מדובר בפרסומת או בתוכן – על פי חוק בזק ושידורים, התשמ”ב-1982, להלן “חוק התקשורת” “לגבי ציון סוג המסר כגון: “פרסומת” או “תעמולה” או “תרומה” בהודעה הנשלחת.
בעת מילוי הפרטים האישיים על ידי אורח האתר ושליחתם לבעל האתר, אורח האתר מהווה אישור להסכמתו לקבל חומר הכוללים תכנים, הודעות, ופרסומות מכל סוג שהוא, אורח האתר מאשר ומסכים כי הודעות מכל סוג הכוללות מידע ותוכן, אינן נחשבות כפרסומת על פי הגדרתו כפרסומת על פי חוק התקשורת בעניין שליחת דיוורים כמותיים ואורח האתר לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הודעות אלה, בעקבות אישורו של אורח האתר, אורח האתר מאשר ומסכים כי באחריותו לפנות לבעל האתר לשם הסרתו מרשימת הדיוור ובעל האתר אינו ישים בכל הודעה תוספת אשר מוסרת מהן דרכי הסרת אורח האתר מרשימת הדיוור.
אורח האתר יודע כי כל תוכן אשר שנשלח אליו בין אם זה תוכן לימוד, ישומי, פרסומי חל על פרטים אלה זכויות היוצרים לסוריקיטה ואורח האתר מבין כי חל עליו איסור לשעתק, להעתיק, לצלם, להפיץ, לסחור במידע זה אלא בכפוף לאישור בעל האתר.
אורח האתר מאשר כי לא יהיה זכאי לכל פיצוי על פי חוק התקשורת אם אינו ידרוש את הסרתו מרשימת הדיוור, אורח האתר מבין כי כל רשימת דיוור אינו קשורה לרשימת הדיוור השנייה המשמעות היא כי אם אורח האתר ביקש לבטל את הדיוור מתיבת הדואר האלקטרוני יצטרך אורח האתר לבטל גם את רשימת הדיוור הנשלחת אליו למקור אחר כמו בהודעת טקסט בטלפון הסלולרי.
אורח האתר פוטר את בעל האתר מכל אחריות בעבור תקנות הגנת הפרטיות, ואורח האתר מצהיר כי לא ידרוש כל פיצוי בגין מקרים שונים ובכל אופן באם בית המשפט יקבע פיצוי עבור כל הודעה והודעה, אורח האתר לא יוכל לתבוע עבור כל הודעה אלא כל ההודעות יחשבו כהודעה אחת בלבד ובכל מקרה אורח האתר ישפה את בעל האתר בעקבות נזקים ובנוסף עבור שכר טרחת עורך דין, הפסדים שונים, בזבוז זמן וכו’.